คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

ขั้นตอนที่ 1

หลังจากเข้าหน้าเว็บไซต์ 
http://www.holiday-palace.com/index.aspx##  
  แล้วจะขึ้นหน้าจอดังรูปให้คลิกที่ play online

 

ขั้นตอนที่ 2

คลิก  I Agree

 

ขั้นตอนที่ 3

รอให้เครื่องโหลดโปรแกรม

 

ขั้นตอนที่ 4

หลังจากที่โหลดโปรแกรมแล้วจะปรากฎหน้าจอดัง

ภาพ  ให้ใส่    รหัสผู้ใช้   และ  รหัสผ่าน  และ  เลือก
ภาษา และคลิกที่    ลงชื่อเข้าใช้งาน

 

ขั้นตอนที่ 5

หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าจอดังภาพ  ให้คลิกเลือก

เพื่อเข้าไปเล่นเกมส์

 

ขั้นตอนที่ 6

เมื่อปรากฎหน้าจอดังภาพ   ให้คลิกเลือกเล่นเกมส์

ดังภาพคลิกเลือกเกมส์แรก

 

ขั้นตอนที่ 7

เมื่อคลิกเลือกเกมส์แรก   จะปรากฎหน้าจอดังภาพ
เพื่อให้ท่านเข้าไปเล่น